Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Com envelleixen les persones amb discapacitat i malalts mentals de l’illa d’Eivissa
Autor/es Ruiz Blanco, Javier ; Ramón Candela, Andrea ; Expósito Irigaray, Lorena ; Serra Devesa, Ana
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Eivissa ; Envelliment ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Older people with disabilities -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Aging ; Social sciences
Resum-abstract:  L’obertura dels nous centres residencials a l’illa d’Eivissa i, sobretot, el Centre Polivalent de Can Raspalls per a persones amb discapacitat i malalts mentals, ens va fer reflexionar en la necessitat de veure com és l’envelliment en aquestes persones. Hem intentat plasmar el treball que realitzem des del Consell Insular d’Eivissa, amb aquestes patologies, des que va ser constituït el Consell d’Eivissa i Formentera l’any 1979. Hem fet un recull històric des que l’any 1981, els malalts mentals institucionalitzats a Palma varen ser traslladats a l’illa d’Eivissa, en primer terme a l’antic Hospital Insular d’Eivissa i posteriorment a l’Hospital Residència Assistida Cas Serres. També es remarca el treball que es realitza al Consell Insular d’Eivissa, des de l’any 1989, amb persones amb discapacitat, mitjançant la realització de tallers i programes. Feim menció al cens de l’illa d’Eivissa de persones amb aquestes patologies. Han passat més de tres dècades des que el Consell Insular d’Eivissa treballa amb aquest col·lectiu; per això, és una vertadera necessitat saber com envelleixen, quins trastorns pateixen i quins són els recursos més adequats, tant a nivell institucional com a domicili, per fer-hi front: Can Raspalls pot ser el punt de partida. ; La apertura de los nuevos centros residenciales en la isla de Ibiza y sobre todo el centro polivalente de Can Raspalls para personas con discapacidad y enfermos mentales, nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad de ver como envejecen estas personas. Hemos intentado plasmar el trabajo que realizamos desde el Consell Insular d’Eivissa, con estas patologías, desde que se constituyó el Consell d’Eivissa y Formentera en el año 1.979. Hemos reunido información histórica desde que en el año 1.981 los enfermos mentales institucionalizados en Palma de Mallorca fueron trasladados a la isla de Ibiza, en primer lugar, al antiguo Hospital Insular de Ibiza y posteriormente al Hospital Residencia Asistida Cas Serres. También se remarca el trabajo que se realiza en el Consell Insular d’Eivissa desde el año 1.989, con personas discapacitadas, mediante la realización de talleres y programas. Mencionamos el censo de la isla de Ibiza, de personas con estas patologías.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 217-234
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess