Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Persones grans estrangeres residents a les llars dels ancians. Estudi de cas
Autor/es Vecina Merchante, Carlos ; Pou Soler, Concepció
Matèries en català: Residències de persones grans ; Estrangers ; Ciències socials
Matèries en anglès: Old age homes ; Aliens ; Social sciences
Resum-abstract:  En la darrera dècada s’ha produït un canvi social, demogràfic i cultural de gran transcendència. Es tracta d’un fenomen migratori caracteritzat per una elevada entrada de població immigrant. Tot i que l’imaginari social relacionava principalment aquest fenomen demogràfic amb la població estrangera extracomunitària, reflectit per exemple en la premsa escrita (Vecina, 2008), en realitat l’entrada de població ha tingut orígens diversos, persones d’altres comunitats autònomes i estrangeres, tant de la UE com d’altres països. Si ens centram en la població estrangera gran, el pes principal recau en els provinents de la UE. Aquesta realitat respon a un procés d’entrada i assentament força diferenciat: migració laboral de població jove dels diferents orígens mencionats, fenomen destacat els darrers anys, d’una banda, i, de l’altra, migració de tipus residencial, fenomen que va sorgir paral·lelament al desenvolupament mateix de la comunitat com a destinació turística de primer ordre. Aquesta darrera particularitat està relacionada amb el tipus de població gran estrangera, el seu origen, les raons d’acabar residint a les Illes i en alguns casos, la situació actual de vulnerabilitat social. Aquest estudi mostra la realitat d’una sèrie de persones estrangeres residents a les llars dels ancians de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. ; En la última década se ha producido un cambio social, demográfico y cultural de gran trascendencia; se trata de un fenómeno migratorio caracterizado por una elevada entrada de población inmigrante. A pesar de que el imaginario social relacionaba principalmente este fenómeno demográfico con la población extranjera extracomunitaria, reflejado por ejemplo en la prensa escrita (Vecina, 2008), en realidad la entrada de población ha estado formada por diversos orígenes, tanto por personas procedentes de otras comunidades autónomas como de países extranjeros, de la UE y de otros países. Si nos centramos en las personas mayores extranjeras, el peso principal recae sobre los procedentes de la UE. Esta realidad responde a un proceso de entrada y asentamiento bastante diferenciado: migración laboral de población joven, de los diferentes orígenes mencionados, junto a migración de tipo residencial, fenómeno que surgió paralelamente al propio desarrollo de la comunidad como destino turístico de primer orden. Esta última particularidad está relacionada con el tipo de personas mayores extranjeras, su origen, las razones de acabar residiendo en las Islas y en algunos casos, la situación actual de vulnerabilidad social. Este estudio muestra la realidad de una serie de personas extranjeras que llegaron en la década de los sesenta, actualmente residentes en los hogares de ancianos de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 199-215
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess