Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La ruptura del pacte social europeu i l’empobriment de la gent gran a les Illes Balears
Autor/es Borràs Ensenyat, Rafael
Matèries en català: Persones grans ; Necessitats socials Illes Balears ; Ciències socials ; Pensions Illes Balears ; Persones grans -- Condicions econòmiques
Matèries en castella: Ancianos -- Situación económica
Matèries en anglès: Older people Spain Balearic Islands ; Basic needs Spain Balearic Islands ; Older people -- Economic conditions
Resum-abstract:  La gestió de la crisi ha suposat la ruptura del contracte social europeu que garantia uns estàndards acceptables de cohesió social per al conjunt de la ciutadania. Les polítiques d’austeritat aplicades han provocat un accelerat i intens procés d’empobriment de la majoria de la societat que ha afectat la població de més edat. Aquest article pretén fer una aproximació als efectes d’aquest empobriment a les Illes Balears. Després de denunciar la política d’invisibilització del problema, s’analitza l’evolució de la renda disponible i el deteriorament de les condicions de vida i l’augment de les carències materials associades a l’envelliment, i s’acaba amb sis conclusions. ; La gestión de la crisis ha supuesto la ruptura del contrato social europeo que garantizaba unos estándares aceptables de cohesión social para el conjunto de la ciudadanía. Las políticas aplicadas han provocado un acelerado e intenso proceso de empobrecimiento de la mayoría de la sociedad que ha afectado a la población de más edad. El artículo pretende hacer una aproximación a los efectos de este empobrecimiento en las Islas Baleares. Después de denunciar la política de invisibilización del problema, se analiza la evolución de la renta disponible, el deterioro de las condiciones de vida y el aumento de las carencias materiales asociadas al envejecimiento, y se acaba con seis conclusiones.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 117-136
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess