Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Promoció de l’envelliment actiu: Contribucions de la Vocalia de Psicologia de l’Envelliment del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB)
Autor/es Jaudenes Gual de Torrella, Teresa ; Rubiño Diaz, José Ángel ; Arévalo González, Maria José ; Jorquera Riera, Elena ; Romo Taranchel, Ana ; Freitas Fernandes, Jessica de ; Fortuny Bennassar, Mª Dolores
Matèries en català: Envelliment actiu ; Ciències socials ; Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears
Matèries en castella: Ciencias sociales
Matèries en anglès: Active aging ; Social sciences ; Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears
Resum-abstract:  Amb motiu de la celebració de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional, la Vocalia de Psicologia de l’Envelliment del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) va organitzar un programa molt complet d’activitats al llarg de tot l’any amb l’objectiu de fer visible el rol del psicòleg i la contribució de la psicologia en l’envelliment actiu, promoure un envelliment saludable i, al mateix temps, detectar amb les experiències pilot aspectes a tenir en compte per a la intervenció en les persones grans integrades en una societat intergeneracional. Com a resultat de la participació en les activitats proposades, de les quals s’han exposat les més significatives (revisió de memòria, relaxació i relació intergeneracional), les persones que varen gaudir de les iniciatives varen manifestar que havien adquirit més consciència del seu propi procés d’envelliment com a experiència de creixement constant i varen comprendre una mica més la labor del psicòleg en l’envelliment. ; Con motivo de la celebración del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, la Vocalía de Psicología del Envejecimiento del Colegio Oficial de Psicólogos de les Illes Balears (COPIB ) organizó un completo programa de actividades a lo largo de todo el año con el objetivo de hacer visible el rol del psicólogo y la contribución de la psicología en el envejecimiento activo y la promoción de un envejecimiento saludable e ir detectando con las experiencias piloto aspectos a tener en cuenta para la intervención en las personas mayores integradas en una sociedad intergeneracional. Como resultado de la participación en las actividades propuestas de las que se han expuesto las más significativas (revisión de memoria, relajación y relación intergeneracional), las personas que aprovecharon las iniciativas manifestaron haber adquirido mayor conciencia de su propio proceso de envejecimiento como experiencia de crecimiento constante y comprendieron un poco más la labor del psicólogo en el envejecimiento.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 79-98
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess