Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Per què un museu programa activitats amb, per a i sobre gent gran?
Autor/es Mascaró Cabrer, Sebastià ; Amengual Quevedo, Irene ; Matamalas Enseñat, Antonina ; Cifre Moré, Eva ; Sánchez González, Dora
Matèries en català: Museus ; Persones grans ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos
Matèries en anglès: Museums ; Older people ; Social sciences
Resum-abstract:  Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma i, en concret, les àrees d’Educació i Formació i d’Acció Cultural, tenen a com objectiu apropar l’art contemporani als diferents públics i col·lectius, no només com a finalitat en si mateixa, sinó també com a mitjà per reflexionar sobre el món que ens envolta i desenvolupar així el pensament i sentit crític, afavorint un aprenentatge significatiu. El compromís del museu de treballar amb el col·lectiu de gent gran ha anat creixent amb el temps. De la realització d’accions puntuals es va passar a incorporar un programa d’activitats anuals que porten per nom Gran Gent / Gent Gran i que ha comptat amb el suport de Bancaja en els inicis. En aquest article es detallen, en primer lloc, el marc teòric que sosté el disseny, desenvolupament i programació de les activitats per a aquest col·lectiu i, en segon lloc, totes les activitats que les àrees d’Educació i Formació i d’Acció Cultural han dut a terme des de l’any 2011. Al museu Es Baluard som conscients que la imatge social de les persones grans segueix sent bastant negativa i que són les interpretacions biologicistes i psicologicistes les que segueixen dominant (Ruiz, 1995: 25). Per això, amb els nostres programes per a aquest col·lectiu, volem contribuir a promoure una imatge positiva de les persones grans, com un capital social i com a font de desenvolupament econòmic i social; no com a càrrega i despesa (Causapié, Balbontín, Porras & Mateo, 2011: 221). ; Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma y, en concreto, las áreas de Educación y Formación y de Acción Cultural, tienen como objetivo acercar el arte contemporáneo a los diferentes públicos y colectivos, no solo como finalidad en sí misma, sino también como medio para reflexionar sobre el mundo que nos rodea y desarrollar el pensamiento y sentido crítico, favoreciendo un aprendizaje significativo. El compromiso del museo de trabajar con el colectivo de gente mayor ha ido creciendo a lo largo del tiempo. De la realización de acciones puntuales se pasó a incorporar un programa de actividades anuales que tiene por nombre Gran Gent / Gent Gran y que ha contado con el apoyo de Bancaja en sus inicios. En este artículo se detallan, en primer lugar, el marco teórico que sostiene el diseño, desarrollo y programación de las actividades para este colectivo y, en segundo lugar, todas las actividades que las áreas de Educación y Formación y de Acción Cultural han llevado a cabo desde 2011. En el museo Es Baluard somos conscientes de que la imagen social de las personas mayores sigue siendo bastante negativa y que son las interpretaciones biologicistas y psicologicistas las que siguen dominando (Ruiz, 1995: 25). Por ello, con nuestros programas para este colectivo y su entorno, queremos contribuir a promover una imagen positiva de las personas mayores, como un capital social y como fuente de desarrollo económico y social; no como carga y gasto (Causapié, Balbontín, Porras & Mateo, 2011: 221).
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 195-209
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess