Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Gent gran i memòria al Raiguer de Mallorca: històries de vida sobre infància i família en el marc de la postguerra
Autor/es Amer Fernández, Joan Alfred ; Gual i Móra, Jaume ; Amer i Sastre, Arnau
Matèries en català: Persones grans ; Història
Matèries en castella: Ancianos
Matèries en anglès: Older people -- Spain ; History
Resum-abstract:  En els darrers anys assistim a l’auge d’una línia d’investigació des dels estudis locals que mostra interès per les històries de vida de la gent gran, protagonistes de la societat preturística i del trànsit d’aquesta a la societat turística actual. L’objectiu del present treball s’emmarca en aquesta línia de recerca, tot recollint la intrahistòria protagonitzada per dones i homes que ara superen els vuitanta anys d’edat. Ens interessen les condicions de la infància i la família en l’etapa de la postguerra i el primer franquisme. La metodologia utilitzada ha estat la història de vida, amb posterior buidatge i anàlisi de contingut de les entrevistes realitzades. Els resultats apunten els principals aspectes que estructuren els relats dels entrevistats, al voltant de la infància, l’organització familiar de les tasques reproductives i productives, el festeig i matrimoni, la feina i la relació amb el moment històric. Com a conclusió, es destaca la importància de complementar, amb els relats i les intrahistòries de la gent gran, tant les visions de la postguerra des de la ciència històrica com les representacions d’aquella època des dels mitjans de comunicació de massa. ; En los últimos años asistimos al auge de una línea de investigación desde los estudios locales que muestra interés por las historias de vida de la gente mayor, protagonistas de la sociedad preturística y del tránsito de esta a la sociedad turística actual. El objetivo del presente trabajo se enmarca en esta línea de investigación, recogiendo la intrahistoria protagonizada por mujeres y hombres que ahora superan los ochenta años de edad. Nos interesan las condiciones de la infancia y la familia en la etapa de la posguerra y el primer franquismo. La metodología utilizada ha sido la historia de vida, con posterior vaciado y análisis de contenido de las entrevistas realizadas. Los resultados apuntan los principales aspectos que estructuran los relatos de los entrevistados, alrededor de la infancia, la organización familiar de las tareas reproductivas y productivas, el cortejo y matrimonio, el trabajo y la relación con el momento histórico. Como conclusión, se destaca la importancia de complementar, con los relatos y las intrahistorias de la gente mayor, tanto las visiones de la posguerra desde la ciencia histórica, como las representaciones de aquella época desde los medios de comunicación de masas.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 45-63
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess