Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El futur de les pensions i les aportacions de la gent gran a la societat: una altra perspectiva d’anàlisi
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier ; Orte Socias, María del Carmen
Matèries en català: Pensions de jubilació ; Persones grans ; Ciències socials
Matèries en anglès: Old age pensions ; Older people ; Social sciences
Resum-abstract:  Aquest article té com a objectiu fonamental l’anàlisi del futur de les pensions, en el marc de l’envelliment demogràfic i dels canvis en les funcions i aportacions de les persones grans a la societat i a l’economia. S’analitza el futur de les pensions, estudiant l’informe dels experts sobre la sostenibilitat del sistema de pensions, que no només s’ha de basar en les cotitzacions a la seguretat social, sinó també en el coneixement de les aportacions que fa el col·lectiu de gent gran a la prosperitat econòmica i a la cohesió social i familiar. En aquest sentit, es proposen diversos elements per a la construcció d’un indicador que analitzi aquestes aportacions socials i econòmiques de la gent gran a la societat en les seves diverses dimensions. ; Este artículo tiene como objetivo fundamental el análisis del futuro de las pensiones, en el marco del envejecimiento demográfico y de los cambios en las funciones y aportaciones de las personas mayores a la sociedad y a la economía. Se analiza el futuro de las pensiones, estudiando el informe de los expertos sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, que no sólo debe basarse en las cotizaciones a la seguridad social, sino también en el conocimiento de las aportaciones que hace el colectivo de personas mayores a la prosperidad económica y a la cohesión social y familiar. En este sentido se proponen varios elementos para la construcción de un indicador que analice estas aportaciones sociales y económicas de las personas mayores a la sociedad en sus diversas dimensiones.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 21-44
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess