Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El curiós cas del centre de dia premiat. Una mirada a l’arquitectura sociosanitària de les Balears
Autor/es Martínez Álvarez, Juan Manuel ; Roig Merino, Susan
Matèries en català: Arquitectura Premis ; Day care centers ; Arquitectura
Matèries en anglès: Architecture Awards ; Day care centers ; Architecture
Resum-abstract:  Un petit centre de dia d’un barri de Palma ha estat triat com el millor edifici de l’any 2011. A partir d’aquesta dada, l’article recorre l’evolució dels edificis sociosanitaris dels darrers anys i intenta trobar les causes que han fet que uns equipaments habitualment tan austers puguin haver arribat a ser significatius en el camp del disseny arquitectònic. L’objectiu d’aquesta mirada és trobar elements que cal tenir en compte a l’hora de desenvolupar projectes i fer renovacions als centres per a les persones dependents. Ho farem partint del coneixement adquirit en el període de temps en què la construcció d’aquest tipus d’edificis ha estat significativa, tant pel nombre com per la qualitat. ; Un pequeño centro de día de un barrio de Palma ha sido elegido en como el mejor edificio del año 2011. Partiendo de este dato, el artículo recorre la evolución de los edificios sociosanitarios de los últimos años, tratando de encontrar los motivos de que unos equipamientos habitualmente tan austeros puedan haber llegado a ser significativos en el campo del diseño arquitectónico. El objetivo de esta mirada será buscar elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar proyectos y renovaciones de los centros para las personas dependientes, partiendo del conocimiento adquirido en este periodo de tiempo en el que su construcción ha sido importante, tanto por el número como por su calidad.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 489-515
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess