Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El centre de dia per a malalts d’Alzheimer i altres trastorns cognitius. Consell Insular de Menorca (CIME).
Autor/es Carreras Pons, Montserrat ; Curzi, Liliana ; González González, Milagros ; López Oblaré, Bernardo ; Martín Mus, Lorena ; Moncada Pons, Patrícia ; Sánchez Delicado, María ; Zapata Ruiz, Sílvia
Matèries en català: Alzheimer, Malaltia d' ; Centres de dia per a persones grans ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Centros de día para ancianos
Matèries en anglès: Alzheimer's disease ; Day care centers for the aged ; Medical sciences
Resum-abstract:  El Centre de dia del Consell Insular de Menorca per a malalts d’Alzheimer i altres trastorns cognitius és un centre especialitzat en l’atenció a usuaris amb aquestes patologies. La seva finalitat és terapèutica, rehabilitadora i assistencial. Els pacients són avaluats pels professionals del centre en les seves diverses àrees i s’elabora un pla d’actuació depenent de les seves capacitats residuals. Segons aquestes, s’incorporen a un o a diversos tallers cognitius. En l’actualitat, els tallers específics que ofereix el centre són: orientació tempoespacial, orientació a la realitat, pràxia, gnosi, memòria, càlcul i llenguatge, activitats de la vida diària, activitats físiques i de psicomotricitat. L’altre pilar de l’assistència del centre és la família, tant en les seves necessitats de formació i informació com en les assistencials i de suport. ; El Centro de Día del Consell Insular de Menorca para Enfermos de Alzheimer y otros Trastornos Cognitivos es un centro especializado en la atención a usuarios con estas patologías. Su finalidad es terapéutica, rehabilitadora y asistencial. Los pacientes son evaluados por los profesionales del centro en sus diversas áreas y se elabora un plan de actuación dependiendo de sus capacidades residuales. En base a ellas se incorporaran a uno o varios de los talleres cognitivos. En la actualidad, los talleres específicos que oferta el centro son: orientación tempoespacial, orientación en la realidad, praxias, gnosias, memoria, cálculo y lenguaje, actividades de la vida diaria, actividades físicas y de psicomotricidad. El otro pilar de la asistencia del centro es la familia, tanto en sus necesidades de formación e información como en las asistenciales y de apoyo.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 399-419
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess