Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El temps dedicat a la cura i els seus efectes en la vida quotidiana dels qui conviuen amb persones grans dependents
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Orte Socias, María del Carmen ; Sánchez Prieto, Lydia
Matèries en català: Persones dependents ; Cuidadors ; Ciències socials
Matèries en anglès: Dependents ; Social sciences ; Caregivers
Resum-abstract:  Aquest article tracta sobre el temps de cura i els seus efectes en la vida quotidiana dels qui conviuen amb persones grans dependents a la seva llar. Mitjançant informació procedent de l’Enquesta INE d’Ocupació del Temps 2010-2011, així com d’altres fonts, es comprova que es mantenen encara intenses desigualtats en el repartiment de les responsabilitats de cura. Els resultats demostren que les cuidadores dediquen significativament més temps a tasques domèstiques i tenen menys temps lliure que la resta de persones de la seva llar, amb tot el que a ixò representa per a elles. ; Este artículo trata sobre el tiempo de cuidado y sus efectos en la vida cotidiana de quienes conviven con personas mayores dependientes en su hogar. A través de información procedente de la Encuesta INE de Empleo del Tiempo 2010-2011, así como de otras fuentes, se comprueba cómo aún se mantienen intensas desigualdades en el reparto de las responsabilidades de cuidado. Los resultados demuestran que las cuidadoras dedican significativamente más tiempo a tareas domésticas y tienen menos tiempo libre que el resto de personas de su hogar, con lo que ello representa para ellas.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 329-346
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess