Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment i jubilats europeus a Calvià. Elements per a un diagnòstic
Autor/es Pozo Gordaliza, Rosario ; Amer Fernández, Joan Alfred
Matèries en català: Jubilats -- Illes Balears -- Mallorca (Calvià) ; Ciències socials ; Estrangers -- Illes Balears
Matèries en castella: Jubilación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Extranjeros -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Retirees -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Calvia) ; Social sciences ; Aliens -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  La migració per estils de vida ha comportat un flux significatiu de residents nord-europeus, principalment alemanys i britànics, cap a diversos indrets de la Mediterrània turística. El municipi de Calvià és un exemple excel·lent d’aquest flux. La població jubilada britànica i alemanya de Calvià ha seguit pautes espacials i relacionals d’instal·lació migratòria que sovint comporten processos d’aïllament i de manca d’integració amb les societats locals. En situacions de dependència fruit de l’envelliment, aquests processos poden provocar situacions de vulnerabilitat social entre un col·lectiu que és habitualment percebut com a acomodat. Aquest capítol, mitjançant una metodologia qualitativa i descriptiva, analitza les informacions aportades per representants d’associacions britàniques i alemanyes de l’illa sobre els principals problemes d’aquestes comunitats. En conjunt, les associacions desenvolupen tasques de cohesionar aquestes poblacions estrangeres i enxarxar-les, i també tenen una orientació de caire assistencialista per atendre els principals problemes de les poblacions envellides de les respectives nacionalitats. ; La migración por estilos de vida ha comportado un flujo significativo de residentes noreuropeos, principalmente alemanes y británicos, hacia distintos lugares del Mediterráneo turístico. El municipio de Calvià constituye un excelente ejemplo de este flujo. La población jubilada británica y alemana de Calvià ha seguido pautas espaciales y relacionales de instalación migratoria que frecuentemente comportan procesos de aislamiento y falta de integración con las sociedades locales. En situaciones de dependencia fruto del envejecimiento, estos procesos pueden provocar situaciones de vulnerabilidad social entre un colectivo que es habitualmente percibido como acomodado. El presente capítulo, mediante una metodología cualitativa y descriptiva, analiza las informaciones aportadas por representantes de las asociaciones británicas y alemanas de la isla, sobre los principales problemas de estas comunidades. En conjunto, las asociaciones desarrollan tareas de cohesionar y conectar estas poblaciones extranjeras y también tienen una orientación de tipo asistencialista para atender los principales problemas de las poblaciones envejecidas de sus nacionalidades.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 77-96
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess