Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Creences de les persones grans sobre la violència de gènere
Autor/es Sánchez Prieto, Lydia
Matèries en català: Violència envers les dones ; Ciències socials
Matèries en castella: Violencia de género
Matèries en anglès: Women Abuse of ; Social sciences
Resum-abstract:  La violència de gènere es dóna en totes les edats, i es converteix en un problema també en col·lectius vulnerables i fràgils com el de les dones grans. No obstant això, no existeixen gairebé dades epidemiològiques que ho recullin, per la qual cosa, es produeix un fenomen d’invisibilització dels casos de violència contra les dones grans, de les seves característiques i de les seves necessitats. L’objectiu d’aquest estudi és realitzar una aproximació a la situació actual de violència de gènere que experimenten dones grans, i conscienciar sobre aquesta problemàtica a través de les percepcions de les persones grans i la descripció de casos coneguts. Al mateix temps, analitzar les creences i els valors que influeixen en que se suportin les agressions en silenci, sense denunciar-les a l’autoritat. Amb aquest objectiu, es va dur a terme un estudi mitjançant una enquesta als alumnes de la UOM. Les percepcions dels alumnes de la mostra indicaven que la violència de gènere en dones grans es produeix amb freqüència. Els resultats apunten que entre les principals causes de mantenir les agressions en silenci es troben les creences sexistes i altres vinculades amb l’edat. ; La violencia de género se da en todas las edades, y se convierte en un problema también en colectivos vulnerables y frágiles como el de las mujeres mayores. No obstante, apenas existen datos epidemiológicos que lo recojan, por lo que se produce un fenómeno de invisibilización de los casos de violencia en las mujeres mayores, de sus características y de sus necesidades. El objetivo de este estudio es realizar una aproximación a la situación actual de violencia de género que experimentan las mujeres mayores, y concienciar sobre esta problemática a través de las percepciones de las personas mayores y la descripción de casos conocidos. Al mismo tiempo, analizar las creencias y los valores que influyen en que se soporten las agresiones en silencio, sin denunciarlas ante la autoridad. Con este objetivo, se llevo a término un estudio mediante encuesta a los alumnos de la UOM. Las percepciones de los alumnos de la muestra indicaban que la violencia de género en las mujeres mayores se produce con frecuencia. Los resultados apuntan que entre las principales causas de mantener las agresiones en silencio se encuentran las creencias sexistas y otras vinculadas con la edad.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 551-586
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess