Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els alumnes de la UOM experimenten amb la investigació mitjançant les històries de vida
Autor/es Macías González, Liberto ; Ballester Brage, Lluís ; Estela Ripoll, M. Victòria ; Moranta Moranta, Margalida ; Rullan Perelló, M. Carme ; Vilanova Bover, Isabel
Matèries en català: Persones grans -- Investigació ; Educació
Matèries en castella: Ancianos ; Investigación
Matèries en anglès: Older people -- Research ; Education
Resum-abstract:  La idea d’aquest article és donar a conèixer un dels tallers que la Universitat Oberta per a Majors (UOM) duu a terme amb els alumnes del tercer curs del Diploma Sènior. És un taller que pretén introduir l’alumne en el món de la investigació. Hem triat la metodologia qualitativa i treballam l’elaboració de les Històries de Vida com a element de coneixement d’una època anterior, condicionada per aspectes econòmics, socials i culturals, que les generacions d’ara no poden tenir present, si no és a partir de les vivències de les persones que han viscut, en primera persona, els esdeveniments que han marcat la seva vida i la trajectòria de tota la societat. Basam l’article a definir el que entenem per investigació etnogràfica i, concretament, les Històries de Vida. Seguidament, exposarem el taller que la UOM tira endavant amb els alumnes del tercer curs. Després, quatre alumnes ens mostraran una part del seu treball de final de curs i, per acabar, reflectim la valoració que han fet les alumnes del taller que han cursat durant el curs acadèmic 2010-2011. ; La idea de este artículo es dar a conocer uno de los talleres que la Universitat Oberta per a Majors (UOM) está llevando a cabo con sus alumnos de tercer curso del Diploma Sènior. Es un taller que pretende introducir al alumno en el mundo de la investigación. Se ha elegido la metodología cualitativa y, dentro de ésta, se trabaja la elaboración de las Històries de Vida como elemento de conocimiento de una época anterior, condicionada por aspectos económicos, sociales y culturales, que las generaciones de ahora no pueden tener presente si no es a partir de las vivencias de aquellas personas que han vivido en primera persona los acontecimientos que han marcado su vida y la trayectoria de toda la sociedad. El artículo se basará en definir lo que entendemos por investigación etnográfica y, concretamente, las historias de vida. Seguidamente, expondremos el taller que la UOM realiza con sus alumnos de tercer curso; después, cuatro alumnos nos mostrarán una parte de su trabajo de final de curso y, para acabar, la valoración que han hecho las alumnas del taller que han cursado durante el curso académico 2010-2011.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 527-549
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess