Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Ciutats amigables amb les persones grans a partir de la normativa de l’OMS
Autor/es Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Ciències socials ; Sociologia urbana
Matèries en castella: Sociología urbana ; Ciencias sociales
Matèries en anglès: Older people ; Social sciences ; Sociology, Urban
Resum-abstract:  La societat d’avui dia està marcada per diverses característiques, dues de les quals són l’envelliment de la població i la urbanització. Aquests dos fenòmens de la nostra societat fan que, des de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), s’impulsés ara fa uns quants anys un projecte d’àmbit mundial: Ciutats amigables per a les persones grans. Aquest projecte pretén donar una resposta global a les demandes que generen aquests dos fenòmens i, alhora, dotar d’independència, de seguretat i de participació activa les persones grans dins les seves ciutats per tal de poder aconseguir, per a cadascuna d’aquestes persones un envelliment actiu, d’èxit. El capítol descriu, en un primer moment, les dades que sustenten la nostra afirmació i, posteriorment, fa una presentació de les propostes més significatives de cada una de les àrees que fan que una ciutat sigui amigable per a les persones grans. ; La sociedad de nuestros días está determinada por diversas características, dos de las cuales son el envejecimiento de la población y la urbanización. Estos dos fenómenos de nuestra sociedad han propiciado que, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), se impulsara hace unos años un proyecto a escala mundial: Ciudades amigables para las personas mayores. Este proyecto pretende dar una respuesta global a las demandas que generan estos dos fenómenos y, al mismo tiempo, dotar de independencia, de seguridad y de participación activa a las personas mayores, con el objetivo de conseguir, en cada una de las personas, un envejecimiento activo, de éxito. El capítulo describe, en un primer momento, los datos que sustentan nuestra afirmación y, posteriormente, realiza una presentación de las propuestas más significativas de cada una de las áreas que hacen que una ciudad sea amigable para las personas mayores.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 425-456
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess