Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Metacognició i envelliment
Autor/es Cuart Sintes, Maria Isabel ; Pérez Castelló, Josep Antoni
Matèries en català: Metacognició ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Metaconocimiento
Matèries en anglès: Metacognition ; Medical sciences
Resum-abstract:  L’objectiu principal d’aquest document és explicar què és la metacognició i quin paper té en l’envelliment. Per aquest motiu es descriuen el constructe «metacognició» i els seus components. S’explica com evoluciona la metacognició durant el procés d’envelliment i s’incideix sobre els mecanismes interns i externs que en prevenen o en retarden el possible deteriorament. Dintre aquests mecanismes es fa especial menció dels programes d’estimulació cognitiva que treballen elements metacognitius, i se n’analitza l’estructura, la incidència sobre aspectes metacognitius i l’eficàcia. ; El objetivo principal de este documento es explicar qué es la metacognición y qué papel tiene en el envejecimiento. Por este motivo se describen el constructo «metacognición» y sus componentes. Se explica cómo evoluciona la metacognición durante el proceso de envejecimiento y se incide sobre los mecanismos internos y externos que previenen o retardan su posible deterioro. Entre estos mecanismos se hace especial mención a los programas de estimulación cognitiva que trabajan elementos metacognitivos, analizando su estructura, su incidencia sobre aspectos metacognitivos y su eficacia.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 359-382
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess