Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Atenció a l’envelliment en l’atenció primària de salut de Mallorca
Autor/es Miralles Xamena, Jerònia ; Vidal Thomàs, Clara
Matèries en català: Envelliment -- Illes Balears ; Atenció primària -- Illes Balears
Matèries en castella: Envejecimiento ; Atención primaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Aging -- Spain -- Balearic Islandas -- Majorca ; Primary care (Medicine) -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  La proporció de persones grans va augmentant de manera constant a Europa. L’envelliment de la població, però especialment el sobreenvelliment, porta inherent un augment dels problemes de salut crònics, els quals, en molts de casos, desemboquen en una situació de dependència i incapacitat, i requereixen una gran necessitat de recursos sanitaris i socials. A les Illes Balears, l’any 2010, l’índex d’envelliment era d’un 13,7% (proporció de persones que tenen 65 anys o més) i el de sobreenvelliment era d’un 6,54% (proporció de persones que tenen 75 anys o més). Un dels recursos més utilitzats per aquest grup de població és l’atenció primària. De totes les consultes dispensades als centres de salut, un 28% de les ateses a través d’atenció primària corresponen al grup de seixanta-cinc anys o de més edat, amb una freqüentació d’una vintena de visites l’any. L’oferta de serveis de l’atenció primària a aquest grup d’edat és molt variada i comprèn des d’atenció a patologies agudes, cròniques, atenció urgent, atenció domiciliària, educació per a la salut, oferta de proves complementàries, aplicació de tècniques, programes de deshabituació, etc., fins a programes més específics per a grups de població concrets. L’atenció primària de salut de Mallorca ofereix programes específics per a la gent gran com són: el programa d’atenció a l’ancià, programa d’atenció domiciliària, programa d’educació per a la salut als cuidadors, i altres programes de suport (com l’Equip de Suport d’Atenció Domiciliària, la infermera gestora de casos, etc.). ; La proporción de personas mayores va aumentando de manera constante en Europa. El envejecimiento de la población, pero especialmente el sobreenvejecimiento, lleva inherente un aumento de los problemas de salud crónicos, los cuales, en muchos casos, llevan hacia una situación de dependencia e incapacidad, y requieren una gran cantidad de recursos sanitarios y sociales. En las Islas Baleares, el año 2010, el índice de envejecimiento era de un 13.7% (proporción de personas que tienen 75 años o más) y el de sobreenvejecimiento era de un 6,54% (proporción de personas que tienen 75 años o más). Uno de los rescursos más utilizados por este grupo de población es la atención primaria. De todas las consultas dispensadas en los centros de salud, un 28% de las atendidas a través de atención primaria corresponden al grupo de sesenta y cinco años o más de edad, con una frecuencia de veinte visitas al año. La oferta de servicios de atención primaria en este grupo de edad es muy variada y comprende desde la atención a patologías agudas, crónicas, atención urgente, atención domiciliaria, educación para la salud, oferta de pruebas complementarias, aplicación de técnicas, programas de deshabituación, etc., hasta programás más específicos para grupos de población concretos. La atención primaria de salud de Mallorca ofrece programas específicos para las personas mayores como son: el programa de atención para el anciano, programa de atención domiciliaria, programa de educación para la salud, y otros programas de soporte (como el Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria, la enfermera gestora de casos, etc.).
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 141-167
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess