Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Resposta dels Serveis Socials de la Mancomunitat del Pla de Mallorca a les persones grans de la Mancomunitat del Pla
Autor/es Juan Socias, Petra ; Rosselló Bauçà, Margalida ; Viedma Viedma, Maria Magdalena ; Cirer Sotos, Iolanda ; Rosselló Mas, Francisca ; Ribot Moll, Margalida Maria ; Rodríguez Fiol, Francisca Isabel ; Cruelles Julià, Catalina Carme ; Corredera Gascó, Carme ; Carrió Pons-Estel, Isabel Maria ; Bonet Oliver, Maria ; Molina Ramírez, Isabel
Matèries en català: Serveis socials -- Illes Balears -- Mallorca
Matèries en castella: Ciencias sociales -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Human services Spain Mancomunitat des Pla
Resum-abstract:  El present article efectua un recorregut al llarg de la Mancomunitat del Pla de Mallorca per tal de poder exposar les prestacions i els serveis que té a la seva disposició la nostra gent gran. Cal tenir en compte que la Mancomunitat del Pla de Mallorca és la zona més envellida de la nostra illa: aquesta realitat fa que a l’hora de planificar des dels Serveis Socials Comunitaris, es prioritzi el sector de la gent gran. El 2008 els Serveis Socials Comunitaris de la Mancomunitat del Pla de Mallorca varen implementar el sistema de dependència, la qual cosa ens ha permès realitzar unes reflexions per afrontar el futur amb uns serveis de qualitat i adaptats a la realitat d’una societat en permanent canvi. Aquest fet ha suposat un gran esforç per part de l’equip tècnic del Departament de Serveis Socials Comunitaris, ja que s’ha hagut de reestructurar de bell nou per adaptar-se a aquesta realitat, amb el convenciment de treballar per millorar i apropar els serveis a la ciutadania dels municipis del Pla de Mallorca. ; El presente artículo efectúa un recorrido a lo largo de la Mancomunitat Pla de Mallorca con el fin de poder exponer las prestaciones y servicios que están a disposición de nuestros mayores. Se tiene que tener en cuenta que la Mancomunitat Pla de Mallorca es la zona más envejecida de nuestra Isla, esta realidad hace que a la hora de planificar desde los servicios sociales comunitarios se priorice el sector de las personas mayores. En el 2008 los servicios sociales comunitarios de la Mancomunitat Pla de Mallorca implementaron el sistema de dependencia, lo cual nos ha permitido realizar unas reflexiones para encarar un futuro con unos servicios de calidad y adaptados a la realidad de una sociedad en permanente cambio. Este hecho ha supuesto un gran esfuerzo por parte del equipo técnico del departamento de servicios sociales comunitarios, ya que se ha tenido que reestructurar de nuevo para adaptarse a esta realidad, con el convencimiento
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010, pp 279-292
Identificador:  9788483841631
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess