Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     Programes d’intervenció comunitària en vellesa i familia
Autor/es Barceló Ginard, Bartomeu J. ; Fernández Garcia, Robert ; Garcia Garí, Catalina ; Cuart Sintes, Maria Isabel
Matèries en català: Intervenció comunitària ; Ciències socials
Matèries en castella: Trabajo social comunitario
Matèries en anglès: Community Intervention ; Social sciences
Identificador:  9788483841174
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess