Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi de les associacions de gent gran a les Illes Balears
Autor/es Riera Moll, Josep Lluís
Matèries en català: Persones grans -- Associacions i clubs -- Illes Balears ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos -- Asociaciones -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ancianos -- Clubs -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Aged -- Societies and clubs -- Spain -- Balearic Islands ; Social sciences
Resum-abstract:  Aquest article és una aproximació a les associacions de persones grans, atesa l’expansió que aquestes han tingut els darrers anys. Aquestes associacions comencen a sorgir amb la millora de les condicions de vida i l’allargament de l’esperança de vida de la població. Surten per pròpia iniciativa de les persones grans i moltes han establert amb el temps forts lligams amb diferents administracions. Cal dir que, a les Illes Balears, les persones grans són un col·lectiu prou nombrós que, segons la revisió del padró de 2008, s’eleva a unes 145.680 persones, el 13,57% de persones de més de seixanta-cinc anys. Mallorca acull 118.681 persones, mentre que Menorca en té 12.437; Eivissa, 11.160 i Formentera, 1.160. Tot i ser un col·lectiu que ha crescut en 4.626 persones, amb referència al padró de l’any anterior, disminueix en percentatge global quant a població. Les associacions són les entitats més utilitzades per les persones grans i, dintre d’aquestes, el que podem denominar llars o clubs per a persones grans, de gent gran o de tercera edat, que dia 1 de gener de 2009 ja eren 278, sense deixar de banda la resta d’associacions i fundacions que també existeixen per a aquests col·lectius. ; Este artículo es una aproximación a las asociaciones de personas mayores considerando la expansión que éstas han tenido en los últimos años. Hay que decir que en las Islas Baleares las personas mayores son un colectivo bastante numeroso que, según la revisión del padrón de 2008, se eleva a unas 145.680 personas, el 13.57% de personas de más de 65 años. Mallorca acoge a 118.681 personas, mientras que Menorca a 12.437, Ibiza a 11.160 i Formentera a 1.160. A pesar de ser un colectivo que ha crecido con 4.626 personas en referencia al padrón del año anterior, disminuye en porcentaje global en cuanto a población. Las asociaciones son las entidades más utilizadas por las personas mayores y, dentro de estas lo que podemos llamar hogares o clubs para personas mayores, de gente mayor o de la tercera edad, que a día 1 de enero de 2009 ya eran 278, sin dejar de lado el resto de asociaciones y fundaciones que también existen para y con estos colectivos.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009, pp 261-293
Identificador:  9788483841174
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess