Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment i calcificació de teixits blans: des de la patologia cardiovascular a l’alzheimer
Autor/es Grases Freixedas, Fèlix ; Costa Bauzà, Antònia
Matèries en català: Calcificació ; Envelliment ; Alzheimer, Malaltia d' ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Envejecimiento ; Enfermedad de Alzheimer
Matèries en anglès: Calcification ; Aging ; Alzheimer's disease ; Medical sciences
Resum-abstract:  La majoria de teixits del cos humà progressivament es van calcificant amb l’edat, encara que el grau de calcificació depèn en gran mesura de cada individu. Algunes d’aquestes calcificacions poden donar lloc a conseqüències funestes, com és el cas de les calcificacions cardiovasculars (poden generar ruptures vasculars i fallides cardíaques) i les calcificacions a nivell del cervell com les associades a la malaltia d’Alzheimer. En aquest article s’explica de forma senzilla tot allò que coneixem sobre aquests processos indesitjables, fonamentalment el que fa referència a la calcificació cardiovascular i a la malaltia d’Alzheimer. Es demostra que encara que cada una té les seves característiques particulars, hi ha una sèrie d’aspectes comuns a totes que ajuden molt a entendre per què es produeixen i, com a conseqüència, a dissenyar nous estudis per poder plantejar possibles solucions. ; La mayoría de tejidos del cuerpo humano se van calcificando progresivamente con la edad, aunque el grado de calcificación depende en gran medida de cada individuo. Algunas de estas calcificaciones pueden tener funestas consecuencias, como es el caso de las calcificaciones cardiovasculares (pueden generar roturas vasculares y fallos cardiacos) y las calcificaciones a nivel cerebral como las asociadas a la enfermedad del Alzheimer. En este artículo se explica de forma sencilla los conocimientos actuales sobre estos procesos indeseables, fundamentalmente en lo que hace referencia a la calcificación cardiovascular y a la enfermedad del Alzheimer. Se demuestra que aunque cada uno de ellos tiene características particulares, hay una serie de aspectos comunes a todos que ayudan considerablemente a entender por qué se producen y como consecuencia a diseñar nuevos estudios y plantear posibles soluciones.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009, pp 157-173
Identificador:  9788483841174
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess