Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L'atenció sociosanitària a Mallorca
Autor/es Campos Alcaide, Enrique ; Andreu Mestre, Catalina
Matèries en català: Assistència mèdica -- Illes Balears ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Asistencia sanitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Medical care -- Spain -- Balearic Islands ; Social sciences
Resum-abstract:  És conegut l’envelliment de la població en els països desenvolupats i Espanya és, amb un 17% de persones més grans de seixanta-cinc anys, un dels països més envellits del món. A aquesta realitat no és aliena la comunitat autònoma de les Illes Balears. Això ocasiona un augment de la prevalença de malalties cròniques, comorbiditat, dependència i augment del consum de recursos socials i sanitaris. En el present capítol, analitzam l’atenció sociosanitària a Mallorca, que essencialment és duta a terme per l’Hospital General i i l’Hospital Joan March (GESMA), amb les seves diferents línies d’actuació. Es veu que els grans hospitals d’aguts de Mallorca (Hospital Universitari de Son Dureta i Fundació Hospital Son Llàtzer) són els principals proveïdors de pacients i que el domicili és la destinació més freqüent a l’alta. Igualment, si bé els hospitals de caràcter sociosanitari estan oberts a pacients de totes les edats, el 72,1 % són persones grans, amb un lleuger predomini de dones. Crida l’atenció el baix nombre de pacients que des de l’àmbit sociosanitari són donats d’alta a una residència, fet que demostra una greu interrupció del circuit de transferència de pacients i la poca coordinació entre els serveis sociosanitaris i els serveis socials. ; Es conocido el envejecimiento de la población en los países desarrollados, siendo España, con un 17% de mayores de 65 años, uno de los países más envejecidos del mundo. La comunidad autónoma de les Illes Balears no es ajena a esta realidad. Ello ocasiona un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, de la comorbilidad y la dependencia y un aumento del consumo de recursos sociales y sanitarios. En el presente capítulo analizamos la Atención Sociosanitaria en Mallorca, que esencialmente es llevada a cabo por el Hospital General y el Hospital Joan March, gestionados por GESMA (Gestió Sanitària de Mallorca), con sus diferentes lineas de actuación. Los datos muestran que son los grandes Hospitales de Agudos de Mallorca (Hospital Universitario de Son Dureta y Fundación Hospital Son Llàtzer) los principales proveedores de pacientes, y el domicilio el destino más frecuente al alta. Se ve asimismo como, a pesar de que los hospitales sociosanitarios están abiertos a pacientes de todas las edades, el 72,1 % son personas mayores, con un ligero predominio de mujeres. Llama la atención el escaso número de pacientes que desde el ámbito sociosanitario son dados de alta a una residencia, lo que denota una grave interrupción del circuito de transferencia de pacientes y la escasa coordinación entre los servicios sociosanitarios y los servicios sociales.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009, pp 127-155
Identificador:  9788483841174
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess