Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una visió de la gent gran des de la perspectiva dels indicadors socials. Comparativa autonòmica, nacional i europea
Autor/es Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Indicadors socials ; Persones grans ; Ciències socials
Matèries en castella: Indicadores socioeconómicos ; Ancianos
Matèries en anglès: Older people ; Social indicators ; Social sciences
Resum-abstract:  L’objectiu principal del present article és analitzar els indicadors socials de les persones més grans de seixanta-cinc anys. Per a complir la nostra finalitat, analitzarem indicadors relacionats amb dades demogràfiques, sanitàries, econòmiques i de serveis socials, completarem la informació amb altres indicadors, com les prestacions socials, les formes de convivència i les relacions socials, així com les actituds de les persones grans. Analitzarem aquestes dades a l’àmbit autonòmic, nacional i europeu. Al llarg de tot l’article, es fa referència no sols a les dades estàtiques que poden aportar les estadístiques tractades, sinó també als canvis socials que les poden afectar i que fan que la imatge social de les persones grans sempre sigui una fotografia en moviment. ; El objetivo principal del presente artículo es analizar los indicadores sociales de las personas mayores de 65 años; con la finalidad de cumplir con este objetivo, analizamos los indicadores relacionados con los datos demográficos, sanitarios, económicos y de servicios sociales, completando la información con otros indicadores como son las prestaciones sociales, las formas de convivencia y las relaciones sociales así como las actitudes de las personas mayores. Analizamos pues, los datos a nivel autonómico, nacional y europeo. Durante todo el artículo se hace referencia no sólo a los datos estáticos que pueden aportar las estadísticas, sino también a los cambios sociales que les pueden afectar y que hacen que la imagen social de las personas mayores siempre sea una fotografía en movimiento.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009, pp 65-126
Identificador:  9788483841174
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess