Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’envelliment a les Illes Balears: perfil demogràfic de la població de seixanta-cinc anys o més
Autor/es Carretero Quevedo, Silvia
Matèries en català: Envelliment -- Illes Balears ; Ciències socials
Matèries en castella: Envejecimiento -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Aging -- Spain -- Balearic Islands ; Social sciences
Resum-abstract:  Tots els indicadors situen les Illes Balears com una autonomia en què l’envelliment de la població es produeix a un ritme més lent. Segons la revisió del primer de gener de 2008, la comunitat autònoma tenia una edat mitjana de trenta-nou anys, un índex d’envelliment del 85% i un índex de dependència del 18%, fet que la col·loca en una posició allunyada de les comunitats autònomes més envellides. Actualment, és una de les poques autonomies en què la població més jove de setze anys és superior a la de més edat i, simultàniament, el seu índex de longevitat i d’esperança de vida en els trams d’edat superiors presenta uns valors semblats als de la mitjana nacional. L’estructura de la població resident de seixantacinc anys i més està formada pels supervivents (vuit de cada deu) de generacions nascudes en les tres primeres dècades del segle XX, que varen viure situacions especialment difícils. Però, a més, a partir de l’any 2005 es començaren a incorporar les generacions nascudes a la dècada dels quaranta, constituïdes per unes cohorts amb característiques molt diferenciades, que són l’avantsala dels canvis que es produiran en un futur. ; Todos los indicadores sitúan a las islas como una autonomía en la que el envejecimiento de la población se está produciendo a un ritmo más lento. Según la revisión del 1-1-2008 la comunidad autónoma tenía una edad media de 39 años, un índice de envejecimiento del 85% y un índice de dependencia del 18% que la coloca en una posición alejada de las comunidades autónomas más envejecidas. Actualmente es una de las pocas autonomías en la que la población menor de 16 años es superior a la de mayor edad y simultáneamente su índice de longevidad y esperanza de vida en los tramos de edad superiores presentan unos valores similares a los de la media nacional. La estructura de la población residente de 65 y más años está formada por los supervivientes (8 de cada diez) de generaciones nacidas en las tres primeras décadas del siglo XX y que vivieron situaciones especialmente difíciles. Pero además a partir del año 2005 se empiezan a incorporar las generaciones nacidas en la década de los 40 constituidas por unas cohortes con características muy diferenciadas que son la antesala de los cambios que se van a producir en el futuro.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009, pp 33-63
Identificador:  9788483841174
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess