Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La realitat de la gent gran a les Illes Balears
Autor/es Orte Socias, María del Carmen ; March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears ; Ciències socials
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands ; Social sciences
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009, pp 17-32
Identificador:  9788483841174
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess