Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment, educació i qualitat de vida: cap a la institucionalització de la gerontologia educativa
Autor/es Orte Socias, María del Carmen ; March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Qualitat de vida ; Envelliment ; Ciències socials
Matèries en castella: Envejecimiento ; Calidad de vida ; Ciencias sociales
Matèries en anglès: Quality of life ; Aging ; Social sciences
Resum-abstract:  Aquest article té com a objectiu principal fonamentar l’educació de la gent gran en el marc del nou paradigma de l’educació al llarg de tota la vida. També es pretén, d’una banda, relacionar l’educació de la gent gran amb la finalitat d’aconseguir millorar la qualitat de vida i, de l’altra, possibilitar la construcció de la gerontologia educativa. ; El presente artículo tiene como objetivo principal fundamentar la educación de las personas mayores en el marco del nuevo paradigma de la educación a lo largo de toda la vida. También se pretende, por una parte, relacionar la educación de los mayores con la finalidad de conseguir una mejora de la calidad de vida y, por otra parte, posibilitar la construcción de la gerontología educativa.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 165-202
Identificador:  9788483840665
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess