Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Efectivitat d’un programa de millora del funcionament cognitiu. El taller «entrenem el cervell»
Autor/es Mas Tous, Carmen ; Medinas Amorós, Maria Magdalena
Matèries en català: Cervell -- Estimulació ; Ciències de la salut
Matèries en castella: Estimulación cerebral ; Ciencias biomédicas -- Investigación
Matèries en anglès: Brain stimulation ; Medical sciences
Resum-abstract:  En aquest treball presentam els resultats de l’aplicació i l’avaluació d’un programa multifactorial d’entrenament cognitiu, en el qual, a més d’entrenar l’ús d’estratègies de memòria per millorar-ne el rendiment i prevenir el declivi cognitiu associat a l’edat, es treballen altres aspectes com l’autoeficàcia, les atribucions, les creences sobre l’envelliment cognitiu, els pensaments negatius sobre la pròpia capacitat i la vellesa, etc., que, segons la recerca prèvia, poden influir en el rendiment cognitiu. La mostra és formada per 74 persones voluntàries del programa universitari per a gent gran de la UIB, dividides en dos grups: un grup experimental, que va cursar el programa d’entrenament, i un grup control, que no el va cursar. Abans i després de la intervenció s’avaluaren en tots dos grups el rendiment de la memòria; les expectatives, el rendiment percebut i les atribucions causals sobre la prova; les queixes subjectives sobre la memòria i les creences sobre l’envelliment cognitiu. Després de la intervenció, el grup experimental va presentar millores significatives en totes les variables estudiades, la qual cosa referma la necessitat de desenvolupar programes de característiques semblants per millorar el funcionament mental i la qualitat de vida de la gent gran. ; En este trabajo presentamos los resultados de la aplicación y evaluación de un programa multifactorial de entrenamiento cognitivo, en el que, además de entrenar en el uso de estrategias de memoria para mejorar el rendimiento en ésta y prevenir el declive cognitivo asociado a la edad, se trabajaron otros aspectos tales como la autoeficacia, las atribuciones, las creencias sobre el envejecimiento cognitivo, los pensamientos negativos sobre la propia capacidad y sobre la vejez, etc., que, según la investigación actual, pueden influir en el rendimiento cognitivo. La muestra está formada por 74 voluntarios del programa universitario para mayores de la UIB, divididos en dos grupos: un grupo experimental, que siguió el programa de entrenamiento, y un grupo control, que no lo siguió. Antes y después de la intervención se evaluaron en ambos grupos el rendimiento en memoria; las expectativas, el rendimiento percibido y las atribuciones causales ante la prueba; las quejas subjetivas sobre la memoria y las creencias sobre el envejecimiento cognitivo. Tras la intervención, el grupo experimental presentó mejoras significativas en todas las variables estudiadas, lo que reafirma la necesidad de desarrollar programas de este tipo para mejorar el funcionamiento mental y la calidad de vida de las personas mayores.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 143-163
Identificador:  9788483840665
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess