Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La dependència de la gent gran a les Illes Balears
Autor/es Barceló Ginard, Bartomeu J.
Matèries en català: Persones grans dependents -- Illes Balears
Matèries en castella: Ancianos dependientes -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Dependency (Psychology) in old age Spain Balearic Islands
Resum-abstract:  La gent gran, durant el procés d’envelliment, es pot trobar en situació de dependència. És un fet biològic, possible gràcies als avenços de la nostra civilització. És un fenomen, doncs, d’arrels culturals i socials, i, sobretot, un fenomen nou a causa de la magnitud de la població gran: el que començam a veure ara és un veritable elder boom, les conseqüències del qual encara no abastam. Aquest document1 revisa les darreres dades de població, i hi aplica diversos indicadors, per aconseguir observar la realitat de la dependència a les Illes Balears, a partir de la selecció d’algunes àrees que ens resulten especialment importants: les poblacions de gent gran, de gent gran dependent i de curadores potencials; la dona i la dependència; la soledat i la prevenció. ; Las personas mayores, durante el proceso de envejecimiento, se pueden encontrar en situación de dependencia. Es un hecho biológico, posible gracias a los adelantos de nuestra civilización. Es un fenómeno, pues, de raíces culturales y sociales, y, sobre todo, un fenómeno nuevo debido a la magnitud de la población mayor: lo que empezamos a ver ahora es un verdadero elder boom, cuyas consecuencias todavía no conocemos. Este documento revisa los últimos datos de población, y aplica varios indicadores, para conseguir observar la realidad de la dependencia a las Islas Baleares, a partir de la selección de algunas áreas que nos resultan especialmente importantes: la población de personas mayores, de personas mayores dependientes y de cuidadoras potenciales; la mujer y la dependencia; la soledad y la prevención.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 101-142
Identificador:  9788483840665
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess