Examina


Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 978-84-8384-066-5 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 267 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 978-84-8384-117-4 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 389 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 978-84-8384-163-1 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 420 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 2174-7997 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 605 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 2174-7997 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 517 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 2174-7997 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 421 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 2174-7997 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 445 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 2174-7997 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 408 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 2174-7997 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 498 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 2174-7997 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 522 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 2174-7997 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 448 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 2174-7997 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 463 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 2174-7997 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 483 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
ISSN: 2174-7997 ; 
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 428 p. - 

Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2022
Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.; Universitat de les Illes Balears
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes. ; Vellesa.
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age.
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 436 p. -