Examina


Educació i persones grans: evolució i característiques de l’alumnat de la UOM (1998-2008)  - Orte Socias, Maria del Carme; Macías González, Liberto; Vives Barceló, Margalida
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 203-237 - 36 p. - Ver registro completo
Efectivitat d’un programa de millora del funcionament cognitiu. El taller «entrenem el cervell»  - Mas Tous, Carmen; Medinas Amorós, Maria Magdalena
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 143-163 - 22 p. - Ver registro completo
Envelliment, educació i qualitat de vida: cap a la institucionalització de la gerontologia educativa  - Orte Socias, María del Carmen; March Cerdà, Martí Xavier
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 165-202 - 38 p. - Ver registro completo
Envelliment, salut i serveis socials: alguns indicadors  - Campos Alcaide, Enrique; Andreu Mestre, Catalina
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 37-99 - 64 p. - Ver registro completo
La dependència de la gent gran a les Illes Balears  - Barceló Ginard, Bartomeu J.
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 101-142 - 42 p. - Ver registro completo
Legislació i normativa sobre gent gran: una aproximació  - Arregui Álava, M. Rosa A.
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 239-266 - 28 p. - Ver registro completo
L’envelliment demogràfic a les Illes Balears  - Carretero Quevedo, Silvia
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008, pp 17-35 - 20 p. - Ver registro completo