Examina


Abús financer: l’efecte iceberg  - Sánchez Prieto, Lydia; Blasco Escandell, Marina; Ballester Brage, Lluís
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 251-275 - 25 p. - Ver registro completo
Actituds envers la mort de les persones grans i els professionals de la salut: un any de COVID-19  - Fernández Muñoz, Saray; Valero de Vicente, Maria
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp 31-52 - 22 p. - Ver registro completo
Activitats no normatives de persones grans sense recursos. El cas extrem de la quasiprostitució de dones grans a Mallorca  - Perelló Alorda, Jaume; Ballester Brage, Lluís
 - 19 p. - Ver registro completo
Actualització farmacoterapèutica en geriatria  - Adrover Rigo, Maria; Campos Alcaide, Enrique
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 213-235 - 23 p. - Ver registro completo
Afecten l’aïllament social i la solitud a les funcions cognitives en l’envelliment?  - Andrés Benito, Pilar; Cardona Garí, Margalida
Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 167-188 - 22 p. - Ver registro completo
Agressió interpersonal en residències d’ancians: una aproximació al seu coneixement  - Orte Socías, María del Carmen; Mascaró Juan, Aina
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 335-352 - 18 p. - Ver registro completo
Agressions entre residents: un estudi dels episodis en tres residències de Mallorca  - Alonso Bigler, Sofia; Valero de Vicente, Maria
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 471-488 - 18 p. - Ver registro completo
Anàlisi de la gent gran que ha vist modificada judicialment la seva capacitat per obrar a les Illes Balears: perfil i necessitats presents i futures  - Vivas Domínguez, Miriam; Rosset García, Natalia; Expósito Torres, Sergio
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 193-211 - 19 p. - Ver registro completo
Anàlisi de la sobrecàrrega de cuidadors de persones en situació de dependència ingresades en centres residencials  - Martorell Dols, Rosa; García Arredondo, Bàrbara; Herranz Sanz, Elsa; Ferreras Más, Pilar
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 321-334 - 14 p. - Ver registro completo
Anàlisi de les associacions de gent gran a les Illes Balears  - Riera Moll, Josep Lluís
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009, pp 261-293 - 34 p. - Ver registro completo
Anàlisi de les característiques del sobreenvelliment femení a les Illes Balears  - Lluch Dubon, Ferran Dídac
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 19-78 - 60 p. - Ver registro completo
Anàlisi de les dificultats idiomàtiques en l’atenció integral a persones estrangeres en l’entorn residencial de gent gran  - Jáudenes Gual de Torrella, Teresa; Lerma Barceló, Francina; Vives Barceló, Marga
Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 221-240 - 20 p. - Ver registro completo
Anàlisi de les pensions. Realitat i perspectives de futur  - Comas Barceló, Antonio
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010, pp 75-96 - 22 p. - Ver registro completo
Anàlisi de l’alumnat dels programes universitaris per a persones grans de la Universitat de les Illes Balears  - Orte Socias, María del Carmen; Ballester Brage, Lluís
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 501-526 - 26 p. - Ver registro completo
Anàlisi de l’evolució dels indicadors d’implementació de la Llei 39/2006, d’atenció a la dependència a les Illes Balears  - Molina Paniagua, Gregorio; Nevot Caldentey, Lluc
Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 93-110 - 18 p. - Ver registro completo
Anàlisi de necessitats i proposta d’un model d’atenció i de cura sociosanitària a Eivissa  - Ferrer Cardona, Margarita
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010, pp 125-149 - 26 p. - Ver registro completo
Aplicació del programa Libera-Care en residències de persones grans de Grupo 5 a Mallorca: Nou model d’atenció centrada en la persona i lliure de subjeccions  - Barceló Sansó, Julià; Bibiloni Juan, Catalina Elena; Pascual Sureda, Isabel Maria
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2018, pp 391-403 - 13 p. - Ver registro completo
Atenció a les persones en situació de dependència al municipi de Palma  - Juan Garau, Catalina
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 79-108 - 30 p. - Ver registro completo
Atenció a l’envelliment en l’atenció primària de salut de Mallorca  - Miralles Xamena, Jerònia; Vidal Thomàs, Clara
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 141-167 - 28 p. - Ver registro completo
Atenció al pacient amb fractura de maluc en un hospital de tercer nivell  - Femenias Sureda, Maria Magdalena; Salvà D’Agosto, Pilar; Calafell Mas, Pere; Murillas Angoiti, Javier
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 221-237 - 17 p. - Ver registro completo
Atenció centrada en la persona en centres residencials i sociosanitaris  - Amer Forteza, Maria Lourdes; Ancizu García, Iciar; Vaca Bermejo, Raúl; Espina Rosales, Diego; Monteagudo Palma, Natalia
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 417-432 - 16 p. - Ver registro completo
Atendre a casa, una de les alternatives en l’atenció de les persones grans durant la pandèmia  - Alonso Bigler, Sofia
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 125-140 - 16 p. - Ver registro completo
Avaluació de la qualitat de vida en persones grans que fan un programa educatiu  - Macías González, Liberto; Orte Socias, María del Carmen; Ballester Brage, Lluís
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2013, pp 173-193 - 22 p. - Ver registro completo
Avaluant la qualitat de vida dels cuidadors familiars  - Sedeño Noguera, Sandra; Vives Barceló, Margalida
Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2017, pp 503-520 - 18 p. - Ver registro completo