Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

maria (61) riera (6) jaume (6) antonia (24)


L’educació infantil a les Illes Balears  - Riera Jaume, Maria Antònia ; Mir Pozo, M. Lluïsa
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 28-61
Resum-Abstract: Aquest treball pretén fer conèixer la situació de l’educació infantil a les Illes Balears. Es descriu l’àmbit contextual de referència i s’analitzen les dades demogràfiques i de població, el marc normatiu que regula l’etapa com també l’actual oferta de serveis per a la primera infància i, finalment, s’apunten algunes propostes per al futur immediat. ; Este trabajo pretende dar a conocer la situación de la educación infantil en las Islas Baleares. Se describe el ámbito contextual de referencia y se analizan los datos demográficos y de población, el marco normativo que regula la etapa así como la actual oferta de servicios para la primera infancia y, finalmente, se apuntan algunas propuestas para el futuro inmediato
Matèries en català: Educació ; Educació infantil Illes Balears
Matèries en anglès: Education ; Education, Preschool Spain Balearic Islands
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.3643284 - 34 p. - Ver registro completo