Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

maria (61) magdalena (5) ramis (4) bibiloni (1)


El Programa d’intervenció educativa (PIE) de l’IES Aurora Picornell (2003-2004)  - Aguilar Suárez, Alicia ; Ramis Bibiloni, Maria Magdalena ; Rosselló Costa, Maria Antònia
Font: Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 218-231
Resum-Abstract: En el present article s’analitza l’aplicació del Projecte d’intervenció educativa (PIE) a l’IES Aurora Picornell (2003-2004) de Palma. Es tracta d’un centre que, en el marc de la seva autonomia escolar, ha desenvolupat un projecte d’intervenció educativa de caràcter innovador que doni resposta, d’una banda, a les noves necessitats socials i educatives i, d’una altra, a la diversitat existent, en una etapa significativa com és l’educació secundària obligatòria. ; En el presente artículo se realiza un análisis sobre la aplicación del Proyecto de intervención educativa (PIE) en el IES Aurora Picornell (2003-2004) de Palma. Se trata de un centro que, en el marco de su autonomía escolar, ha desarrollado su proyecto de intervención educativa de carácter innovador que dé respuesta, por una parte, a las nuevas necesidades sociales y educativas y, por otra parte, a la diversidad existente, en una etapa significativa como es la educación secundaria obligatoria.
Matèries en català: Educació ; Intervenció educativa
Matèries en anglès: Education
Identificador: 8460935302
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.9750547 - 15 p. - Ver registro completo