Registro completo
Títol:     Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009
Autor/es Universitat de les Illes Balears ; Fundació Guillem Cifre de Colonya
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Resum-Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de l'educació de les Illes Balears
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess