Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Utopia o canvi de mirada: el Centre d’Educació Especial Son Ferriol
Autor/es Alemany Sorell, Antònia ; Santamatilde Andreu, Francesc ; Rodríguez Villar, Laura
Matèries en català: Educació especial -- Illes Balears -- Mallorca (Son Ferriol)
Matèries en castella: Educación especial -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Special education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Mitjançant el diàleg entre dues persones, pretenem donar a conèixer la realitat d’un dia qualsevol al CEE Son Ferriol. Feim evident que la inclusió no depèn només de les mesures o recursos que s’hi destinen, sinó que hi entren en joc moltes més variants segons la realitat de cada centre. Volem transmetre la nostra experiència plena d’assajos i errors, que ens han duit a tenir una mirada transversal i inclusiva dels nostres alumnes i sobretot una mirada de futur; en la mesura que es pugui, volem que s’incorporin a la societat sent competents i autònoms. ; [spa] Mediante el diálogo entre dos personas pretendemos dar a conocer la realidad de un día cualquiera en el CEE Son Ferriol. Evidentemente que la inclusión no depende solo de las medidas o recursos que se destinan, entran en juego muchas más variantes según la realidad de cada centro. Queremos transmitir nuestra experiencia llena de ensayos y errores, que nos han llevado a tener una mirada transversal e inclusiva de nuestros alumnos, y sobre todo una mirada de futuro; en la medida de lo posible queremos que se incorporen a la sociedad siendo competentes y autónomos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 470-477
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess