Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aproximació a l’ús de la metodologia d’Aprenentatge-Servei amb alumnat amb diversitat funcional
Autor/es Cantallops Alemany, Maria Antònia ; Font Genovart, Marta ; Obrador Orell, Aina ; Rosselló Picó, Maria Magdalena ; Sancho Estellers, Mar
Matèries en català: Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article detalla l’experiència del centre d’educació especial Mater amb la metodologia de l’aprenentatge servei, una proposta educativa amb utilitat social que emergeix amb força davant d’una realitat que demana una participació ciutadana compromesa i que treballi en xarxa. “Connect@ts amb la Cuina”, “Art i Plàstic”, “SALUTART” i “ARTLLIGAT” –duts a terme conjuntament amb el col·legi Sant Josep Obrer de Palma– són els projectes gràcies als quals s’ha aconseguit millorar la motivació, la implicació i la capacitat d’iniciativa de l’alumnat i de les persones usuàries participants. ; [spa] El presente artículo detalla la experiencia del centro de educación especial Mater con la metodología del aprendizaje-servicio, una propuesta educativa con utilidad social que emerge con fuerza ante una realidad demandante de una participación ciudadana comprometida y que trabaje en red. “Conectad@s con la Cocina”, “Arte y Plástico”, “SALUTART” y “ARTLLIGAT” –llevados a cabo conjuntamente con el colegio Sant Josep Obrer de Palma– son los proyectos gracias a los cuales se ha conseguido mejorar la motivación, implicación y capacidad de iniciativa del alumnado y de las personas usuarias participantes.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 454-469
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess