Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Centre educatiu proveïdor de serveis i recursos de suport a la inclusió: el centre Joan Mesquida
Autor/es Platel Vives, Margalida ; Robles Mateo, Javier
Matèries en català: Educació inclusiva
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Inclusive education -- Spain -- Illes Balears
Resum-Abstract:  [cat] Amb l’objectiu de fomentar l’escolarització de tot l’alumnat als centres ordinaris, el centre educatiu Joan Mesquida, d’Aproscom Fundació, juntament amb la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, duu a terme el primer projecte de centre educatiu proveïdor de serveis i recursos de suport a la inclusió de les Illes Balears. Gràcies a aquest projecte, els centres ordinaris reben l’acompanyament d’un servei especialitzat per ajustar la seva intervenció educativa a les necessitats de cada alumne/a. ; [spa] Con el objetivo de fomentar la escolarización de todo el alumnado en los centros ordinarios, el centro educativo Joan Mesquida, de Aproscom Fundació, junto con la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, lleva a cabo el primer proyecto de centro educativo proveedor de servicios y recursos de apoyo a la inclusión de las Islas Baleares. Gracias a este proyecto, los centros ordinarios reciben el acompañamiento de un servicio especializado para ajustar su intervención educativa a las necesidades de cada alumno/a.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 440-453
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess