Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Pràctiques amb evidència científica en la intervenció del trastorn de l’espectre autista
Autor/es Rosselló Amengual, Rafel ; Gutiérrez García, Rafel
Matèries en català: Educació inclusiva ; Autisme
Matèries en castella: Educación intercultural ; Autismo
Matèries en anglès: Autism ; Education
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén descriure la transformació del CCEE Princesa de Asturias. En pocs anys, ha passat de ser un centre dedicat exclusivament a persones amb síndrome de Down a ser un referent en la intervenció en alumnes amb trastorn de l’espectre autista i que, a la vegada, vol ser un centre de recursos per a persones amb TEA. ; [spa] Este trabajo pretende describir la transformación del CCEE Princesa de Asturias. En pocos años, ha pasado de ser un centro dedicado exclusivamente a personas con síndrome de Down a ser un referente en la intervención en alumnos con trastorno del espectro autista y que, a su vez, camina hacia un centro de recursos para personas con TEA.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 428-439
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess