Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Són les aules UEECO espais d’inclusió?
Autor/es Escoda Trobat, Marta ; Vicens Martorell, Magdalena
Matèries en català: Educació especial
Matèries en castella: Educación especial
Matèries en anglès: Special education
Resum-Abstract:  [cat] A les Illes Balears trobam alguns centres ordinaris que disposen d’espais on l’alumnat amb necessitats educatives especials que requereix una alta intensitat de suport s’agrupa per poder aprendre i progressar, són les aules que anomenam unitats d’educació especial en centre ordinari (UEECO). Els alumnes assistents, tot i estar matriculats a l’aula UEECO, estan assignats a una aula de referència, en la qual poden assistir a classes amb la resta de companys i companyes, i on a més poden participar en les activitats i celebracions del centre. En un moment en què existeix un debat sobre la inclusió de l’alumnat de les Illes Balears, independentment de les seves capacitats, es fa necessari reflexionar sobre si és possible el treball des d’un model inclusiu amb les aules UEECO, un espai que permet aprendre i desenvolupar les capacitats de l’alumnat de manera personalitzada però on també existeix el risc d’etiquetar i segregar, minvant les possibilitats de participació i de pertinença al grup aula i al centre. Així, partint dels principis de normalització i inclusió, aquest article fa una anàlisi d’algunes experiències internacionals i fa una comparació de l’organització d’aquestes aules per part de les comunitats autònomes estatals. Finalment reflexiona sobre aquestes aules a les Illes Balears cercant compartir la visió de futur que tenen els i les docents de les aules UEECO d’aquestes illes perquè funcionin des de models inclusius. ; [spa] En las Islas Baleares encontramos algunos centros ordinarios que disponen de espacios donde el alumnado con necesidades educativas especiales que requiere una alta intensidad de apoyo se agrupa para poder aprender y progresar, son las aulas que llamamos unidades de educación especial en centro ordinario (UEECO). Los alumnos asistentes, aunque están matriculados en el aula UEECO, están asignados a un aula de referencia, en la que pueden asistir a clases con el resto de compañeros y compañeras, y donde además pueden participar en las actividades y celebraciones del centro. En un momento en el que existe un debate sobre la inclusión del alumnado de las Islas Baleares, independientemente de sus capacidades, es necesario reflexionar sobre si es posible el trabajo desde un modelo inclusivo con las aulas UEECO, un espacio que permite aprender y desarrollar las capacidades del alumnado de forma personalizada pero donde también existe el riesgo de etiquetar y segregar, mermando las posibilidades de participación y de pertenencia al grupo aula y al centro. Así, partiendo de los principios de normalización e inclusión, este artículo realiza un análisis de algunas experiencias internacionales y hace una comparativa de la organización de estas aulas por parte de las comunidades autónomas estatales. Finalmente reflexiona sobre estas aulas en las Islas Baleares buscando compartir la visión de futuro que tienen los y las docentes de las aulas UEECO de estas islas para que funcionen desde modelos inclusivos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 412-427
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess