Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Transformam els espais per transformar les pràctiques educatives
Autor/es Jaume Adrover, Magdalena ; Llompart Villalonga, Marta ; Riera Jaume, Maria A.
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  [cat] Davant els nous reptes educatius ens hem de plantejar el redisseny dels espais perquè estiguin al servei de la construcció de projectes educatius compromesos amb el canvi. Partim del convenciment que la transformació dels espais impulsa també la transformació educativa i que els espais són fonamentals per crear contextos adequats per a l’aprenentatge i el benestar. Al llarg de la història hem vist com els principals corrents pedagògics han donat a l’espai, el mobiliari i els materials un paper rellevant en el seu pensament educatiu: Froebel, Freinet, Decroly, Montessori, les germanes Agazzi, la pedagogia de Reggio Emilia, Emmi Pikler…, i tants d’altres. ; [spa] Ante los nuevos retos educativos nos tenemos que plantear el rediseño de los espacios para que estos estén al servicio de la construcción de proyectos educativos comprometidos con el cambio. Partimos del convencimiento de que la transformación de los espacios impulsa también la transformación educativa y de que los espacios son fundamentales para crear contextos adecuados para el aprendizaje y el bienestar. A lo largo de la historia hemos visto como las principales corrientes pedagógicas han dado al espacio, el mobiliario y los materiales un papel relevante en su pensamiento educativo: Froebel, Freinet, Decroly, Montessori, las hermanas Agazzi, la pedagogía Reggio Emilia, Emmi Pikler…, y tantos otros.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 342-359
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess