Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La política de foment de les llengües estrangeres als centres educatius de les Illes Balears
Autor/es Isern Toral, Mercè ; Perelló i Carbonell, Francina
Matèries en català: Llengües modernes -- Ensenyament -- Illes Balears
Matèries en castella: Lenguas modernas -- Estudio y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Languages, Modern -- Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Aquest capítol pretén donar a conèixer les actuacions principals que du a terme el Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals, adscrit a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears. Aquest servei és el responsable de la gestió i el suport a la participació dels centres, el professorat i l’alumnat de les Illes Balears en programes de cooperació transnacional, així com dels programes que impulsen l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics. ; [spa] Este capítulo pretende dar a conocer las principales actuaciones que lleva a cabo el Servicio de Lenguas Extranjeras y Proyectos Internacionales, adscrito a la Dirección General de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa de la Consejería de Educación y Formación Profesional de las Illes Balears. Este servicio es el responsable de la gestión y el apoyo a la participación de los centros, el profesorado y el alumnado de las Illes Balears en programas de cooperación transnacional, así como de los programas que impulsan la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 238-253
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess