Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Noves tendències en orientació acadèmica: l’experiència del centre de batxillerat de Sant Josep Obrer
Autor/es Maturana Bis, Francisco José
Matèries en català: Orientació en l'ensenyament universitari -- Illes Balears -- Mallorca
Matèries en castella: Orientación pedagógica -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Counseling in higher education -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article presenta una relació d’iniciatives que, en el camp de l’orientació educativa, ha implementat el centre de batxillerat Sant Josep Obrer de Palma. Aquestes iniciatives, cadascuna de les quals amb un abast limitat, pretenen complementar, no substituir, les línies d’actuació tradicional de la funció orientadora incidint en els àmbits menys atesos (la projecció al mercat laboral, el benestar emocional i la participació directa de l’alumnat en matèria d’orientació) i fent servir tècniques, canals i llenguatges que afavoreixin la proximitat amb els joves: cites ràpides (speed dating), xarxes socials, pòdcasts, materials audiovisuals, etc. ; [spa] Este artículo presenta una selección de iniciativa que ha implementado el centro de bachillerato del colegio Sant Josep Obrer de Palma en el campo de la orientación educativa. Dichas iniciativas, cada una de las cuales con un alcance limitado, pretenden complementar, no sustituir, las líneas de actuación tradicionales de la función orientadora, incidiendo en aquellos ámbitos que han recibido menos atención (la proyección al mercado laboral, el bienestar emocional y la participación directa del alumnado en materia de orientación) y aplicando técnicas, canales y lenguajes que favorecen la proximidad a los jóvenes: citas rápidas (speed dating) redes sociales, pódcast, materiales audiovisuales, etc.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 226-237
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess