Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La salut mental, foment de la cura i del benestar des dels centres educatius
Autor/es Amengual Rigo, Aina
Matèries en català: Educació per a la salut mental -- Illes Balears ; Escoles -- Illes Balears
Matèries en castella: Salud mental ; Centros docentes -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Mental health education -- Spain -- Balearic Islands ; Schools -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article desenvolupa quatre punts clau a partir d’unes evidències aportades per diferents estudis i de l’aplicació del protocol d’actuació en cas de risc autolític detectat als centres educatius de les Illes Balears durant el curs escolar 2021-2022: (a) La realitat actual; (b) Com pot respondre l’escola al clima global de desesperança i, en concret, als pensaments o les ideacions suïcides? (c) Com podem dur a terme la pràctica docent a l’aula garantint el benestar del nostre alumnat? i (d) Com pot l’escola implicar les famílies, i la societat en la millora del benestar general i en la prevenció del suïcidi? ; [spa] Este artículo desarrolla cuatro puntos clave a partir de las evidencias aportadas por diferentes estudios y la aplicación del protocolo de actuación en caso de riesgo autolítico en los centros educativos de las Islas Baleares durante el curso escolar 2021-2022: (a) La realidad actual; (b) ¿Cómo puede responder la escuela al clima global de desesperanza y, en concreto, a los pensamientos o a las ideaciones suicidas?; (c) ¿Cómo podemos llevar a cabo la práctica docente en el aula garantizando el bienestar de nuestro alumnado?; (d) ¿Cómo puede la escuela implicar a las familias y a la sociedad en la mejora del bienestar general y en la prevención del suicidio?.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 192-207
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess