Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Ludoteca i Espai familiar a Cala Major
Autor/es Maddonni, Paola
Matèries en català: Ludoteques -- Illes Balears -- Mallorca (Cala Major)
Matèries en castella: Ludotecas -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Toy lending libraries -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca
Resum-Abstract:  [cat] Càritas Mallorca fa deu anys que treballa al barri de Cala Major, un barri amb característiques específiques a causa de la falta d’espais públics, cosa que impedeix les trobades i els espais de convivència de les famílies que hi habiten. Com a resposta davant aquesta problemàtica, Càritas des de fa cinc anys gestiona a la barriada el projecte de la ludoteca, situada al local de l’entitat. És un espai físic on els infants gaudeixen del seu temps lliure a través dels jocs, els treballs manuals i les expressions artístiques, alhora que les seves mares o pares poden gaudir de l’espai com a punt de trobada. L’objectiu principal del projecte és generar llaços entre les famílies per a crear sentiment de barri i fomentar el respecte cap les diferents cultures. ; [spa] Cáritas Mallorca lleva diez años trabajando en el barrio de Cala Major, un barrio con características específicas debido a la falta de espacios públicos, lo que impide los encuentros y los espacios de convivencia de las familias que allí habitan. Como respuesta ante esta problemática, Cáritas desde hace cinco años gestiona en la barriada el proyecto de la ludoteca, situada en el local de la entidad. Es un espacio físico donde los niños disfrutan de su tiempo libre a través de juegos, manualidades y expresiones artísticas, a la vez que sus madres o padres puedes disfrutar del espacio como punto de encuentro. El objetivo principal del proyecto es generar lazos entre las familias para crear sentimiento de barrio y fomentar el respeto por las diferentes culturas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 134-150
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess