Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’Associació d’Educació d’Adults de Menorca, l’educació informal de les Escoles d’Adults de Menorca
Autor/es Gomila Saura, Jaume ; González Roig, Diana
Matèries en català: Educació d'adults -- Illes Balears -- Menorca
Matèries en castella: Educación de adultos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Adult education -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca
Resum-Abstract:  [cat] Les escoles d’adults de Menorca combinen l’educació formal, la no formal i la informal en els vuit municipis i en quatre viles de l’illa. L’Associació d’Educació d’Adults de Menorca experimenta un creixement significatiu entre els cursos 2017-2018 i 2021-2022, mercès a l’adaptació de l’oferta educativa, la reidentificació com a associació d’estudiants i l’aliança amb d’altres organitzacions. D’ara endavant, proposa la recerca, l’aprenentatge servei a la comunitat i la validació com a eixos estratègics per respondre als desafiaments socioeducatius venidors.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 98-103
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess