Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Situacions de risc per a l’alumnat a l’entorn digital i les xarxes socials
Autor/es Martínez Terreros, Mercedes
Matèries en català: Xarxes socials ; Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Redes sociales ; Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Social networks ; Education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] El ciberassetjament escolar (cyberbullying), el ciberassetjament a professors (cyberbaiting), el ciberassetjament de menors (grooming) i el sèxting poden afectar tant alumnat com professorat. Sota aquestes denominacions, que no apareixen en el Codi Penal, s’integren unes conductes que poden donar lloc a diverses figures delictives. És important sensibilitzar els menors dels riscs de l’ús d’internet, i com han d’actuar si són víctimes de qualsevol d’aquestes formes d’assetjament: posar-ho en coneixement dels progenitors i denunciar-ho a la Policia o la Guàrdia Civil ; [spa] El ciberacoso escolar (cyberbullying), el ciberacoso a profesores (cyberbaiting), el ciberengaño pederasta (grooming) y el sexteo (sexting) pueden afectar tanto a alumnado como a profesorado. Bajo estas denominaciones, que no aparecen en el Código Penal, se integran unas conductas que pueden dar lugar a diversas figuras delictivas. Es importante sensibilizar a los menores de los riesgos del uso de internet, y cómo han de actuar si son víctimas de cualquiera de estas formas de acoso: ponerlo en conocimiento de los progenitores, y denunciarlo ante la Policía o la Guardia Civil
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 84-96
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess