Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema universitari a les Illes Balears
Autor/es Montaño Moreno, Juan José ; Nadal Cristóbal, Andrés
Matèries en català: Ensenyament universitari -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza universitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Universities and colleges -- Spain -- Balearic Islands ; Education, Higher -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] El present estudi té com a propòsit donar a conèixer les dades més rellevants en relació amb el sistema universitari a les Illes Balears durant l’any acadèmic 2021- 22, un any marcat per la recuperació a nivell econòmic, social i educatiu, després de la crisi sanitària provocada per la covid-19. Més concretament, en relació amb la UIB (Universitat de les Illes Balears) es donen les dades sobre l’evolució del nombre d’alumnes en els darrers anys, la dotació de professorat i de personal d’administració i serveis (PAS), la qualitat universitària en termes de resultats derivats de l’aplicació dels sistemes de garantia de la qualitat i de la posició als rànquings de les universitats, així com el nivell d’inserció laboral dels graduats universitaris. També es donen dades sobre les dues universitats a distància més importants a la nostra comunitat autònoma: la UNED (Universitat Nacional d’Educació a Distància) i la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). ; [spa] El presente estudio tiene como propósito dar a conocer los datos más relevantes en relación al sistema universitario en las Islas Baleares en el año académico 2021- 22, un año marcado por la recuperación a nivel económico, social y educativo, después de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Más concretamente, en relación a la UIB (Universitat de les Illes Balears) se facilitan los datos sobre la evolución del número de alumnos en los últimos años, la dotación de profesorado y de personal de administración y servicios (PAS), la calidad universitaria en términos de resultados derivados de la aplicación de los sistemas de garantía de la calidad y de la posición en los rankings de las universidades, así como el nivel de inserción laboral de los graduados universitarios. También se dan datos sobre las dos universidades a distancia más importantes en nuestra comunidad autónoma: la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 70-83
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess