Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les competències i la concreció curricular de les intencions educatives
Autor/es Coll Salvador, César
Matèries en català: Currículums (Ensenyament) -- Illes Balears ; Reforma de l'educació -- Espanya
Matèries en castella: Legislación ; Educación ; Currículo educativo -- Planificación -- Baleares (comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Curricula -- Spain -- Balearic Islands ; Educational change -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 16-32
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess