Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’educació a les Illes Balears, una mirada a una nova etapa
Autor/es Direcció de l’Anuari de l’Educació
Matèries en català: Ensenyament -- Innovacions -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022, pp. 12-14
Identificador:  1889-805X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess