Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Història del retorn a les aules de primer cicle d’infantil: l’acompanyament des de l’Administració educativa
Autor/es Collinge, M. Magdalena ; Font, Guillermo ; Gual, Mateu ; Mas, Rosa ; Pascual, Arnau F. ; Rodríguez, Miguel ; Torrandell, Victòria
Matèries en català: Educació infantil ; Confinament
Matèries en castella: Educación infantil ; Confinamiento (Política sanitaria)
Matèries en anglès: Education ; Pandemic
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article pretén fer memòria del procés d’acompanyament que des de l’Administració educativa s’ha fet als centres educatius de primer cicle d’educació infantil, de les xarxes pública i complementària, per a la seva obertura després del confinament establert per l’estat d’alarma i el seu posterior funcionament cohabitant amb les diferents situacions derivades de la pandèmia de la COVID-19. En aquest sentit, està escrit en termes cronològics per procurar al lector els contextos normatius i sanitaris de cada fase de la desescalada i fer entenedores les circumstàncies viscudes pels centres en cada moment. ; [spa] Este artículo pretende recordar el proceso de acompañamiento llevado a cabo desde la Administración educativa a los centros de primer ciclo de educación infantil, de las redes pública y complementaria, de cara a la apertura después del confinamiento establecido por el estado de alarma y su posterior funcionamiento conviviendo con las diferentes consecuencias de la pandemia de la COVID-19. En este sentido, está escrito en términos cronológicos para procurar al lector los contextos normativos y sanitarios de cada fase de la desescalada y hacer comprensibles las circunstancias vividas por los centros en cada momento.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 458-469
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess