Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Coordinació entre centres d’infantil i primària i instituts del municipi de Sant Antoni de Portmany
Autor/es Cardona, Elena
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Eivissa
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Ibiza
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza
Resum-Abstract:  [cat] La comissió de coordinació de centres d’educació infantil i primària i centres de secundària del municipi de Sant Antoni de Portmany és un espai on els directors i les directores de les diferents escoles i instituts treballem apropant postures, aclarint dubtes i reflexionant de manera conjunta per arribar a la millora de la qualitat educativa i dels resultats del nostre alumnat, en tot el que estigui al nostre abast. ; [spa] La comisión de coordinación de centros de educación infantil y primaria y secundaria del municipio de Sant Antoni de Portmany es un espacio donde los directores y las directoras de las diferentes escuelas e institutos trabajamos acercando posturas, aclarando dudas y reflexionando de manera conjunta para llegar a la mejora de la calidad educativa y de los resultados de nuestro alumnado, en todo lo que esté a nuestro alcance.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021, pp 446-457
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess